Knihkupectví Malé Centrum

Knihkupectví Malé Centrum (PřF MU)

Kotlářská 2

602 00 Brno

www.malecentrum.cz

Knihkupectví nabízí monografie a učebnice z lékařských, přírodních, technických a ekonomických věd. Toto vše na základě objednávek zájemců, aktivizačně ve vlastních specializovaných prodejnách, během konání odborných sympózií, konferencí a seminářů, během konání výstav odborné literatury.