Knihy

 www.caslin.cz - Souborný katalog Národní knihovny Praha

www.pemic.cz - Velkoobchodní prodej knih, map, kalendářů a multimediálních nosičů

www.kjm.cz - Knihovna Jiřího Mahena

www.mzk.cz - Moravská Zemská knihovna

 www.euromedia.cz - Euromedia Group, deřiná společnost Bertelsmann AG, patří mezi nejsilnější a největší firmy podnikající v rámici knižního trhu v České republice. Vlastní nakladatelské značky  Knižní klub (od r. 1992), Odeon (od r. 1999), Ikar, (od r. 2000) a Universum (od r. 2000). Na doméně  knizniweb.cz provozuje internetové knihkukpectví, na doméně knizniklub.cz, nabídku určenou členům Knižního klubu a na stránkách vo.nizniweb.cz internetovou distribuci.