Nakladatelé a vydavatelé

Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.

Akademické nakladatelství CERM s.r.o. Purkyňova 95a, 612 00 Brno www.cerm.cz   Nakladatelství zaměřené na vydávání odborné a studijní literatury ve formě vysokoškolských učebnic, odborných příruček, skript či sborníků.  

ARDEC, s.r.o.

ARDEC, s.r.o. Údolní 375/58 602 00  Brno-Veveří www.ardec.cz   Nakladatelství a vydavatelství odborné i ekologické literatury pro vodní hospodářství.

BEN - technická literatura, s.r.o.

BEN - technická literatura, s.r.o. Veveří 460/13 602 00  Brno-Veveří www.ben.cz   Zaměřeno na vydávání a prodej počítačové, elektrotechnické a stavební literatury, učebnic i tabulek. Nabídka multimediálních slovníků.

COMPACTA Brno

COMPACTA Brno Slezákova 19 613 00 Brno CompactaBrno.cz Compacta Brno Vám již tradičně nabízí učebnice a pracovní sešity pro základní školy vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, základní školy praktické, základní školy speciální, ale i běžné základní školy, které vzdělávají...

DIDAKTIS, spol. s.r.o.

DIDAKTIS, spol. s r.o. Mlýnská 225/44 602 00  Brno-Trnitá www.didaktis.cz   Nakladatelství Didaktis vzniklo v roce 1996 a navázalo na tradici dřívějšího nakladatelství s česko-slovenským působením. Jak napovídá sám název, zaměřujE se zejména na naučnou a pedagogickou literaturu,...

HERALDICKÉ A GENEALOGIECKÉ nakladatelství

HERALDICKÉ A GENEALOGIECKÉ nakladatelství Jeneweinova 51/9 617 00  Brno-Komárov   Nakladatelství zaměřené na heraldiku, genealogii šlechtických rodů a vlastivědnou literaturu vydávanou na CD.

KEY Publishing, s.r.o.

KEY Publishing, s.r.o. náměstí Republiky 725/15 614 00  Brno-Husovice www.keypublishing.cz Vydává právnickou a ekonomickou literaturu pro studenty vysokých škol i veřejnost.  

MACMILLAN EDUCATION

MACMILLAN EDUCATION Šumavská 416/15 602 00  Brno-Ponava www.macmillan.cz   Prodej a distribuce učebnic angličtiny anglického nakladatelství Macmillan Education.

MC nakladatelství

MC nakladatelství Dr. Marie Kuncová, Jarmila Franková Moldavská 11 62500 Brno www.mcnakladatelstvi   Nabídka služeb nakladatelství učebnic a učebních pomůcek pro mateřské, základní a střední školy.

NEWTON BOOKS, a.s.

NEWTON BOOKS, a.s. Slovákova 279/11 602 00  Brno-Veveří www.newtonbooks.cz   Nakladatelství a vydavatelství NEWTON Books bylo založeno vysokou školou NEWTON College a zahájilo svoji činnost v roce 2006 pod názvem NC Publishing. Nakladatelství a vydavatelství NC Publishing, jež...

1 | 2 >>