Někde tady: Český básník Karel Šiktanc - Petr Hruška

15.03.2011 10:55

Monografie Někde tady básníka a literárního vědce Petra Hrušky (1964) o Karlu Šiktancovi je dle autorových slov „příběhem slova a řeči v jedenácti kapitolách“, což v podstatě trefně vystihuje metodologii, jež bude v textu při interpretaci použita. Příběh evokuje putování, provázanost a mnohovrstevnatost, Hruškův příběh pak naplňuje definici eseje – interpretace a neskrývaná přítomnost autorského subjektu se zde propojují s analýzou a kontextualizací. Nicméně nejde o výhradně literárněhistorickou práci.