Morava si hlídá paměť v knihách

19.03.2011 11:29

Na Jižbá Moravě vyšel výbor z básní chlévské lyriky, almanaczh s Brnem spojené básnické skupiny, která tvořila před třiceti lety, i studie zdejšího lingvisty Dušana Šlosara.

Tišnovské vydavatelství Sursum se kromě jiného drží zájmu o regionální autory, eitory, výbory, vzpomínkové knihy...

Že to nejsou plytké úlitby, kdy nějaký místní úřad na špatném papíře a s mnoha grafickými i jazykovými chabami s mizerným tiskem vydá "povinnou" publikaci k výročí rodáka, dokazuje také nepříliš dávno vydaný výbor Chlévská lyrika s podtitulem Zvířata nám odcházejí ze života. Autor celého projektu, v Brně žijící básník ZdeněkVolf, se ujal také uspořádání celé knížky, medailonků vybraných autorů, předmluvy i poznámky editora. Protože on sám je dlouholetým inseminátor dobytka, má k tomuto tématu velmi blízko a na knize je to vidět.

V záměru přiblížit nostalgicky staré odcházející časy velmi Zdeňku Volfovi pomáhají černobílé fotografie Jindřicha Štreita, zde samozřejmě tematicky patřičně zaměřené.

Další "hlídačkou paměti" je kniha, která vyšla s loňským vročením v pražském Dauphinu pod názvem Gloret. Shromáždila práce, většinou básnické, osmnácti autorů spojedných do generační skupiny. Nejvýraznější postavou almanachu je sice varnsdorfský rodák i autor koláží v knize Miroslav Huptych, který výbor spolu s Janem Macháčkem uspořádal, ale nepřehlédnutelnou skupinou autorů tvoří "brněnská úderka" složená ze jmen Jiřina Kalabisová-Salaquardová, Josef Souchop, Ludvík Němec a Jiří P. Kříž.

Vloni zajájilo brněnské nakladatelství Host jiné mapování místní paměti. Začalo vydávat svazečky Studií osobností brněnské lingvistiky, jak se tato ediční řada jmenuje. Samozřejmě nebylo možné zvolit pro zajájení nikoho jiného než profesora brněnské filozofické fakulty Dušana Šlosara, ústředního pomocníka studentské revoluce v listopadu 1989. Nejenže jde o vynikajícího znalce historické slovotvorby, navíc se niko nezasloužil o její popularizaci jako právě on. Jeho jazykovědné glosy zdobí každé periodikukm, kterému se dostane té cti, aby mohlo tisknout.V současnoti je můžeme číst ve Šlosarce na stránkách brněnského literárního časopisu Host.