Medicína

Nefrologie minimum pro praxi - Vladimír Teplan

  Monografie je zdařilým souhrnem informací o onemocněních ledvin. Po úvodní kapitole, věnované základním klinickým a laboratorním vyšetřením v nefrologii, se autor zaměřil na jednotlivá onemocnění z hlediska etiologie, incidence, patogeneze, příznaků, průběhu, prognózy a léčby. K základním...

Ošetřovatelství ve vybraných oborech - Iva Nováková

Učebnice podává stručný přehled specifické problematiky ošetřovatelské péče v dermatovenerologii, oftalmologii, otorinolaryngologii a stomatologii a snaží se zpřístupnit přijatelnou formou poznatky a informace z těchto oborů. Každý z celků je členěn na část obecnou a speciální, která je...

Reflexní terapie: Tajemná řeč lidského těla - Jiří Janča

Druhé vydání knihy předního českého odborníka v oboru alternativní medicíny a přírodního léčitelství nás seznamuje s novou technikou reflexní terapie, využívající reflexních zón v lidském těle k léčbě a diagnóze tělesných neduhů.

Technika masáže v rehabilitaci - Ulrich Storck

Klasická masáž patří k nejstarším léčebným prostředkům a je pevnou součástí moderní fyzioterapie. V překladu již 19. vydání vynikající učebnice "Technik der Massage", kterou vydalo nakladatelství Thieme Verlag, najdete všechny potřebné informace. Dvojbarevná učebnice je doplněná 208 obrázky, mnoha...

Toxické poškození ledvin houbami - Josef Herink

Účinky toxinů hub bývají obvykle systémové, některé houby však obsahují toxiny s nefrotoxickým efektem, který ve svém klinickém působení nad tímto systémovým účinkem převáží. Působení různých houbových toxinů na ledviny nebylo dosud v odborné literatuře systematicky zpracováno a toto téma je...

Transplantace ledviny v klinické praxi - kolektiv autorů

Monografie shrnuje aktuální poznatky o problematice transplantací ledvin. Jejími autory jsou profesionálové různých oborů, kteří se klinicky i výzkumně transplantacemi ledvin dlouhodobě zabývají. ...

<< 1 | 2