Knihovna chce zpět své knihy žalobami

01.03.2011 14:24

 

Vědecká knihovna v Olomouci přistoupila poprvé k tvrdšímu postupu proti nezodpovědným čtenářům.

 

Vědecká knihovna v Olomouci se poprvé rozhodla podat žaloby na své čtenáře, kteří i přes urgence nevracejí zapůjčené knihy. K soudu už její zástupci podali dvanáct žalob. Těmto lidem může hrozit i exekuce.
Je to poprvé, co podáváme žaloby. Některé knihovny to prý dělají, jiné zvažují, zda to má cenu. Rozhodli jsme se však, že do toho půjdeme, a dáme tím výstrahu i ostatním čtenářům. Chceme být v tomto postupu tvrdší. Spoousta lidí spoléhá na to, že nevrátí-li jen jednu knížku, nic se nestane. Škoda může být sice v řádu několika set korun, ale s různými upomínkami, náhradou škody a soudními poplatky to vyskočí až na několik tisíc korun, řekl vedoucí výpůjčního oddělení vědecké knihovny Vladimír Klásek.
K soudu zástupci knihovny podali dvanáct žalob o vrácení knih a uhrazení poplatků za nedodržení výpůjční lhůty. Pokud žalovaní čtenáři knihy v soudním řízení, nevrátí případně neuhradí náhrady za nevrácené knihy podle knihovního řádu spolu s poplatky za nedoržení lhůty a náklady právního zastoupení, bude po pravomocném rozsudkuk zahájeno vymáhání pohledávek soudním exkutorem. doplnizástupce ředitelky Miloš Korhoň.
Ročně olomoucká knihovna zapůjčí sviým čtenářům zhruba půl  milionu knížek. Z toho se i přes několikanásobné upomínky nevrátí zpět do fondu kolem dvou set knih. Po dalších urgencích a doporučených výzvách se jejich počet nakonec sníží zhruba na čtyři desítky.
Vědecká knihovna Olomouc má ve svých fondech zhruba dva miliony nejrůznějších dokumentů. Fond se skládá především z knih a časopisů, ale obsahuje také zvláštní a speciální sbírky - rukopisy, prvotisky, staré tisky, bibliofilie, audiovizuální dokumenty, normy nebo patenty. Většina těchto dokumentů je uvedena v on-line katalogu. Knihovna tak patří  mezi tři největší tohoto typu v republice.